Doğal Barınaklar

Doğal Barınak Modeli Örnekleri

     Bu başlık altında Bushcraft (Doğada Hayatı İdame Disiplini) branşı dahilinde uygulanan belli başlı "Doğal Barınak" modellerinin örneklerini inceleyebilirsiniz. Sitemizin tüm arşiv bölümlerinde olduğu gibi, "Doğal Barınak Modeli Örnekleri" arşivimiz de yeni model örnekleri zamanla eklenerek süreklilik halinde güncellenmektedir.

     Barınak, genel anlamı ile süreli veya süresiz olarak barınma ihtiyacı olan yere, basit yahut teferruatlı kullanım özelliklerine sahip, barınma amacıyla çeşitli malzemeler kullanarak inşa edilen yapılara yahut doğada hazır olarak bulunan (mağara, ağaç kovuğu vb.) ve sağlıklı fiziksel koşullara sahip, içinde barınmaya elverişli, barınmak için yeterli ihtiyaçlara cevap veren yapılara verilen isimdir.
     Doğal barınaklar ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi arazi şartlarında doğal oluşumlar halinde bulunan yapılar olabilirken, aynı zamanda insan tarafından doğada yaşayabilme yetenekleri orantısında doğal materyaller ile inşa edilen barınma sistemlerinin genel tanımıdır. Doğal barınaklar ağaç kütükleri, ağaç dalları, kaya, su taşları, bitki lifleri, çeşitli bitki/ağaç yaprakları, kil, kar, buz, toprak, kum, ağaç kabukları, bitki kökleri vb. doğada direkt temin edilebilecek materyaller veya doğal materyallerden birkaçının bir araya getirilmesi ile elde edilen doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen yapılardır.(Uluslararası Terimsel Tanım: Natural Shelter). Uzun süreli kullanımlar için inşa edilecek doğal barınakların doğaya uyum sağlama ve barınağın doğal ortamdan ayrışmaması, çevredeki diğer canlıların durumu yadırgamaması açısından inşada kullanılan materyallerin doğal materyaller olması gerekmektedir. Fakat kısa süreli konaklamalar için (bir veya birkaç gün) veya acil durumlar karşısında (ani yoğun yağış, fırtına vb.) detaylı kurulum için zaman yoksa tarp (su geçirmez branda), üç ayak üstüne tarp vb. uygulamalar ile kısa süreli zahmetsiz, toplanabilir, geçici barınak metodlarından da faydalanılabilmektedir. (Doğal barınak sistemlerinde doğanın kendi yapısından temin edilemeyecek, teknolojik ve fabrikasyon süreçler sonucu elde edilebilen, doğal olmayan plastik, silikon, naylon vb. temelli materyaller kullanılmaz. Bu durumdan dolayı "Doğal Barınak" anlatımı kullanılmaktadır. Metropol yaşamında barınma ve hizmet amaçlı kullanılan metropol binaları, apartmanlar, yüksek binalar (kısaca metropol yapıları), yapımlarında doğal olmayan fabrikasyon birçok yapay materyalin kullanılmasından ve inşa tekniklerinden dolayı yapay barınaklar olarak değerlendirilirler. (Ağaç görünümlü plastik kapı/pencere doğramaları, silikon kapı fitilleri, kimyasal dış cephe ve iç cephe boyaları, kimyasal izolasyon malzemeleri vb. birçok saymakla bitmez materyal). Yukarıdaki tarp örneği tamamen acil durumlarda ve şayet yanınızda var ise durumu kurtarma amaçlı yahut kısa süreli konaklamada kısa süre için zamandan tasarruf amaçlı sunulan pratik çözüm şeklidir.)
Bu bölümün en altındaki "GENEL UYARI" yazımızı lütfen okuyunuz.      

GENEL UYARI

     Doğada barınak yapımı başta olmak üzere, tüm diğer başta ağaç ve diğer doğal materyallerin ihtiyaç olduğu uygulamalarda doğadan faydalanırken, olması gerektiği şekilde hareket etmeli, doğaya saygılı olmalı, sürdürülebilir doğal yaşamı destekler bilinçte uygulamalarda bulunmalıyız. Bir uzun süreli veya kısa süreli barınak inşası için onlarca yeşil ağacın katledilmesi doğaya zarar verir ki, hiçbir insana böyle bir hak tanınmamıştır. Bilinmelidir ki, ülkemiz sınırları dahilinde "Orman Arazisi" olarak geçen doğal yaşam alanlarında ülke vatandaşının kendi inisiyatifi ile başına buyruk yeşil/canlı ağaç kesmesi ve hatta bir dal dahi kesmesi yasalara göre ciddi yasal yaptırımları olan bir suçtur. Hem yasalar açısından hem de doğaya saygı ve sürdürülebilir doğal yaşam bilincine göre doğada bu konuya özen göstermek birincil görevlerimizden birisidir. Doğada barınak yapımı, ısınma yakıtı, doğal ekipman yapımı vb. birçok konuda kullanmak için doğal faktörlerden dolayı (fırtına, yabani hayvan tahripleri vb.) yıkılmış ağaçlardan, orman(arazi) zeminine düşmüş ağaç dallarından vb. alternatiflerden faydalanılmalıdır. Aksi takdirde ülkemizde doğal barınak inşa etmek isteyen her bir kişi kendi adına ortalama 10 ağaç kesecek olursa (ki yasalara aykırı bir durumdur) ülkemiz ormanları çok kısa süre içerisinde yok olacaktır. (Günümüz itibariyle çok iyi durumda olduğunu da söyleyemeyiz.).
     Doğal barınaklar için kullanacağınız ağaçları düşünecek olursak tabii ki yeterli sağlamlıkta ve dirayette olan ağaç materyalleri kullanmaya dikkat etmelisiniz. Bu yönde yapacağımız uyarı da, orman zemininde uzun süre beklemiş, yağmur suyu çekmiş ağaçlar çürümeye yüz tutmuştur ve sağlam değillerdir. (Ki, bu durumdaki ağaca kurt da düşer.). Bu durumdan dolayı, barınak, doğal ekipman yapımı gibi ağacın sağlamlığının önemli olduğu durumlarda orman zeminine doğal faktörlerle yeni düşmüş (fırtına, yabani hayvan tahripleri vb.) ve özellikle henüz kurumamış olan ağaç alternatiflerini değerlendirmelisiniz. Yakıt olarak da orman zemininde bulunan, artık doğanın "doğal sindirim" mekanizmasına karışmış olan kuru ağaç alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
     Bu uyarı yazısı genel bir uyarı amacı ile buraya eklenmiştir. Konu ile ilgili makalelerimizi, blog yazılarımızı ve uyarı yazılarımızı web sitemizin ilgili bölümlerinden takip edebilirsiniz. Konu ile ilgili hassasiyetinize inanarak, aşağıdaki "GENEL UYARI" içerikli videomuzu izlemenizi rica ederiz.