Doğal Barınak Modeli 4

Doğal Barınak Modeli Örneği

Doğal Barınak Modeli 4

     Şekilde görüldüğü gibi zemin uygun genişlik ve derinlikte kazılır ve çukurun tabanı düzlenir. Çukurun üzerinden uygun kalınlıkta ağaç kütükleri bitişik şekilde dizilip, merkez noktasından dikine konulacak kalın ağaç gövdesinin üzerine baştaki, ortadaki ve sonraki yatay kütükler sargı yöntemiyle sabitlenir. Ardından daha ince dallar ile en alttaki sıralı kütüklere paralel şekilde ızgara dizilimi yapıp, bu dallar da merkezdeki ana merteğe sargı yöntemi ile sağ ve sol taraftan sabitlenir. Bir tarafı merkezdeki merteğe dayalı, bir tarafı yer seviyesinde olan üst ızgara dallarının oluşturduğu açı, en alt kütük diziliminin 20 ° - 30 ° ‘lik açısını ortalama 15 ° artırarak yağmur suları için 45 ° ’lik akım açısı oluşturacaktır. En üstteki dizilim ile oluşan çatı kaburgasını blok halinde yosun, ağaç kabukları, sık yapraklı ağaç dalları, geniş ağaç yaprakları vb. malzemeler ile veya bunların birkaçını kombine ederek kaplayabilirsiniz. Çatı kaplaması ile en alttaki kütük dizilimi arasında kalan boşluktaki hava katmanı size ısı yalıtımı sağlayacaktır. Çok uzun süreli kullanımlarda en alt kütük diziliminin üstünü kille veya kuru otla karıştırılmış çamurla sıvayıp daha da sağlamlaştırıp, yalıtımı güçlendirebilirsiniz.