Doğal Barınak Modeli 3

Doğal Barınak Modeli Örneği

Doğal Barınak Modeli 3

      Şekilde görüldüğü gibi birbirine uygun mesafede iki ağaç arasına veya zemine karşılıklı çakacağınız iki ağaç dalı arasına gerilerek sabitlenecek destek ve yük çekici olan ağaç dalı (mertek) üzerine düz ağaç dallarını uygun açıda, uygun aralıklarla yere temas eden uçlarını zemine ortalama 20 cm saplayarak sargı yöntemi ile sabitleyip, aralarına enine düz kiriş dalları bağlamalısınız. Oluşturduğunuz çatı kaburgası üzerine uygun yapraklı dallar, destelenmiş çalı demetleri, ağaç kabukları, geniş yapraklar vb. veya Şekil - 2 ‘deki gibi çadır brandası ile yalıtım sağlarsınız. Aynı yalıtım işlemini barınağın yan taraflarındaki üçgenlere düz dallar döşeyerek uygulayıp kapatmalısınız. Bu sizi rüzgârdan, yağmur veya kar sepkeninden koruyacaktır.
     Not: Barınak tabanına ağaç dalları, kuru çalı - ot demetleri vb. malzemeleri döşeyerek mutlaka zemin yalıtımı yapın. Bu noktada yaratıcılığınızı kullanarak çevre şartları ve imkanlar dahilinde en doğru yalıtım şekline karar vermelisiniz.