WildPeace Academy Eğitim & Faaliyet Sistemi

WildPeace Survival&Bushcraft Academy Eğitim ve Faaliyet Sistemi

WildPeace Survival&Bushcraft Academy olarak, çalışmalarımız içerik açısından "Eğitim" ve "Faaliyet" olmak üzere iki kolda yürütülmektedir.

     Eğitim ve Faaliyet programlarımıza ek olarak, Bushcraft (Doğada Hayatı İdame Disiplini) branşını Türkiye genelinde akademik temelde ve doğru/gerçek şekli ile tanıtabilmek adına, aynı zamanda "Doğa, Doğal Yaşam Zinciri'nin Korunması ve Sürerliliğinin Sağlanması" konusunun önemi üzerine toplum bilincini artırma adına kurucu merkezimizin bulunduğu Antalya ilinde faaliyet gösteren, derslik eğitimlerimizi eğitim salonlarında gerçekleştirdiğimiz çözüm ortağımız "buradaseminervar.com" Eğitim ve Etkinlik Merkezi 'nde periyodik "Bushcraft" ve "Doğa, Doğal Yaşam Zinciri'nin Korunması ve Önemi" temalı seminerler vermekteyiz.

Seminer tarihleri ile ilgili bilgilere sayfamızın "Eğitim & Faaliyet" başlıklı bölümü altındaki "Duyuru Panosu" bölümünden veya "buradaseminervar.com" Eğitim ve Etkinlik Merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

"Eğitim" ve "Faaliyet" sistemlerimizi aşağıda sunulduğu şekilde, kendi başlıkları altında inceleyebilirsiniz.
EĞİTİM SİSTEMİMİZ

     Bushcraft (Doğada Hayatı İdame Disiplini) branşı üzerine eğitim sistemimiz 3 ana sınıf altında değerlendirilerek yürütülmektedir.
          Bushcraft eğitim sınıflarımız;
           - Bushcraft (Doğada Hayatı İdame Disiplini) Ön Bilgilendirme/Gözlem Eğitimleri (Adaptasyon Kampları)
           - Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimleri
           - Bushcraft (Doğada Hayatı İdame Disiplini) Eğitmen Eğitimleri


Bushcraft Ön Bilgilendirme/Gözlem Eğitimleri (Adaptasyon Kampları) :
     Bu eğitim sınıfının oluşturulma amacı; Bushcraft branşında hiç tecrübesi olmayan, doğa & doğada yaşam konusunda hiç tecrübesi olmayan veya kısıtlı tecrübeye sahip kursiyerlerin alacakları "Bushcraft Eğitimleri" ne başlamadan önce bu branşın doğada doğru ve en gerçekçi şekliyle görmelerini, birkaç günlük süre içerisinde tatbiki olarak tecrübe etmelerini sağlamaktır. (Çok kişi bu branşın kelime anlamını doğru bilmediği gibi, bushcraft branşını modern kampçılık vb. branşlarla karıştırabilmektedir. Bu durumdan dolayı esas eğitimlere geçilmeden önce kişinin eğitimini almak istediği branşı kısa süreli de olsa gerçek ortamında tatbiki olarak tecrübe ederek, neyin eğitimini alacağını görmesi sağlanmalıdır.). Bir diğer amaç ise, bushcraft eğitimi almak isteyen kursiyerlerin, bushcraft eğitimlerine başlamadan önce doğada eğitmen tarafından gözlemlenerek, tüm kursiyerlerin bireysel olarak doğada yaşama uyum sağlama konusunda hangi noktada olduklarının tek tek tespit edilmesini sağlayan ön eğitim modeli olarak değerlendirilmesi durumudur. Hak verilmelidir ki, doğa ve doğada yaşam konusunda hiç tecrübesi olmayan (veya yeterli tecrübesi olmayan) kişiler, yeterli bilgi/tecrübeye sahip olmadıkları için doğada yaşam üzerine birtakım fobilere sahip olabilir, hatta çocukluklarından gelen fobilere de sahip olabilirler. Bu durum göz önünde bulundurularak kursiyerin aldığı eğitimin sağlıklı, kalıcı olabilmesi, verilen eğitimin başarılı olabilmesi için, esas eğitim sürecine başlanmadan önce kursiyerin birkaç günlük süre içerisinde doğada gözlemlenerek, ne kadar uyum sağlayabiliyor, sıkıntılar yaşıyorsa bu sıkıntılar hangi faktörlerden kaynaklı gibi durumlar tespit edilmeli ve eğitimden önce problem olarak tespit edilen faktörler değerlendirilerek, kursiyer zihinsel (gerekiyorsa fiziksel) olarak hazır duruma getirilmelidir. (Eğitimlere katılacak kursiyerin doğada doğal yaşama adaptasyon ve rahatlık durumunun kişiye göre optimum seviyeye getirilmesi gerekmektedir.). Bu eğitim sınıfının amacı kısaca "Doğaya Adaptasyon Sağlama ve Gözlemleme" olarak değerlendirilebilir.

     Bu eğitim programlarımız minimum 2 gün süre ile (eğitim gruplarına göre bu süre artırılabilmektedir) arazi ortamında konaklamalı olarak gerçekleştirilir. Adaptasyon kampları, gerekli yeterlilik düzeyine ve tecrübeye sahip olmadıkları için kursiyerleri doğal yaşam ortamında gereksiz fiziksel/zihinsel sıkıntılar yanında hayati risklerden uzak tutma adına su kaynaklarına ve ulaşım yollarına birkaç kilometrelik yürüyüş mesafesindeki doğa parkurlarımızda gerçekleştirilir. Kursiyerlerin tecrübe durumu göz önünde bulundurularak, eğitim süresince tüm kursiyerlere yeterli olacak miktarda kumanya ekibin beraberinde bulundurulur. Bu eğitim kamplarında doğa konaklamaları, yeterli tecrübeye sahip olmayan kursiyerlerin seviyeleri de düşünülerek hayati tehlike risklerini indirgemek adına mevsim ve araziye uygun çadırlarda gerçekleştirilir. (Tecrübe ve bilgi eksikliğinden dolayı açık havada yapılacak konaklamalarda gerekli önlemleri bir kursiyerin dahi göz ardı ettiği gözden kaçıp, zehirli böcek sokması vb. bir durumun sonucu büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Bundan dolayı, bu kamplarda yat/kalk saatleri belli olup, çadırlara giriş ve çıkışlar herkes çadırlara geçtikten sonra sorumlu eğitmen ile ekip tarafından kontrol edilerek güvenlik ön planda tutulur.). Kursiyerleri gereksiz ve mantıksız şekilde hayati risklere sokmadan, ilgili eğitmen liderliğinde doğa ve doğada yaşam konuları özünde giriş seviye bushcraft teknikler, doğa bilimleri/doğayı gözlem vb. çalışmalar beraberinde kursiyerlere bushcraft branşının gerçeklikleri uygulamalı olarak gösterilip, bu branşı sağlıklı/doğru şekilde uygulamalı olarak algılamaları sağlanır. (Bu durum da, kursiyerlerin artık tamamen doğru şekilde öğrendikleri bushcraft branş felsefesini iyice irdeleyerek eğitimlerine ne şekilde yön vermeleri gerektiği konusunda karar vermelerine en iyi şekilde yardımcı olur.)

     Bushcraft Ön Bilgilendirme/Gözlem (Adaptasyon Kampları) eğitim sistemimiz genel olarak yukarıda açıklandığı şekilde içeriğe ve işleyişe sahiptir. Daha detay bilgi almak ve özel sorular için iletişim bölümü üzerinden ilgili departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimleri :
     Bu eğitim sınıfı ise direkt "Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci)" eğitimlerinin alt fazları ile seviye eğitimlerinin verildiği sınıf gruplarını içerir.
     Bu eğitim sınıfı 3 farklı seviye eğitiminden oluşur ki, her bir ana seviye de 3 alt fazdan oluşur.
     Eğitim seviyeleri ve fazları aşağıdaki gibidir;
     1. Seviye Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimleri :
          1. Seviye / 1. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi
          1. Seviye / 2. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi
          1. Seviye / 3. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi

     2. Seviye Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimleri :
          2. Seviye / 1. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi
          2. Seviye / 2. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi
          2. Seviye / 3. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi

     3. Seviye Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimleri :
          3. Seviye / 1. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi
          3. Seviye / 2. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi
          3. Seviye / 3. Faz Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitimi

     Yukarıda sıralanmış olan Bushcrafter Eğitim seviyeleri ve fazlar, eğitimini devam ettirerek tüm seviyeleri tamamlamak isteyen her kursiyer tarafından sırası ile başarılı bir şekilde tamamlanması sonucu gerekli yeterliliğe gelinmesi zorunluluk arz eden süreçlerden oluşur. Bir sonraki seviyeye geçiş için kursiyerin bir önceki seviyenin her 3 fazını da gerekli yeterlilik seviyesine gelerek başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Seviyeler altındaki fazlardan bir sonraki faza geçiş için ise, yine kursiyerin içinde bulunduğu fazı başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

     Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) eğitim sınıflarının eğitimleri Teorik Derslik Eğitimleri ve Uygulamalı Arazi Eğitimleri şeklinde iki ana temelde gerçekleştirilmektedir.

     Her seviyenin tüm fazlarında teorik eğitimlerin derslik ortamında gerçekleştirilip tamamlanması ile teorik dağarcık geliştirildiği gibi, derslik eğitimlerini takiben her fazın uygulamalı eğitimleri arazi eğitimlerinde uygulamalı olarak verilerek kalıcı hale getirilir. Bushcraft branş eğitimlerinin temelinin ve bu branşta doğru şekilde gelişme temelinin ana taşlarından birisi teoride var olan bilgilin uygulamalı tecrübe ile kalıcı hale getirilmesidir.
     Derslik eğitimlerimiz, kurucu merkezimizin bulunduğu Antalya ilimizde faaliyet gösteren, çözüm ortağımız "buradaseminervar.com" Eğitim ve Etkinlik Merkezi dersliklerinde gerçekleştirilmektedir. Diğer illerdeki eğitim taleplerinde ise (kendi ilinde özel eğitim isteyen katılım yeterliliği sağlanmış özel gruplar için), çözüm ortaklarımızın bulunduğu illerdeki dersliklerimiz değerlendirilmekle birlikte, çözüm ortağımızın bulunmadığı bölgelerde uygun seminer, konferans salonu gibi alternatifler değerlendirilmektedir. Farklı illerden eğitim talebinde bulunan kursiyerlerin çoğu farklı illerden katılım yaparak belirlenmiş ortak eğitim bölgesine (genellikle Antalya) gelerek veya kendisine en uygun bölgede açılmış uygun eğitim gruplarına katılmaktadırlar. (Bushcraft eğitiminin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi ve eğitimden üst düzeyde fayda sağlanabilmesi için ilk tavsiyemiz tabii ki, derslik eğitimlere tüm kursiyerlerin katılmasıdır. Fakat "Ben derslik eğitimlere katılmak yerine, eğitim kaynakları üzerinden kendim hazırlanarak arazi eğitimlerine geçmek istiyorum." diyen kursiyerlerimize de WildPeace Academy Eğitim e-kitap ( Barış ARISOY 'un kendi kitap içeriğinden, eğitim sistemimize yönelik hazırladığı eğitim kitap "pdf" leri) kaynaklarımızı e-mail yolu ile gönderebiliyoruz. Bu seçeneği tercih eden kursiyerler e-kitap kaynaklarımız üzerinden kendisi hazırlanarak, arazide derslik eğitim konularının hepsinden sorumlu olmak şartı ile arazi eğitimlerine katılabilmektedirler.
     
     Derslik eğitimlerimizde öncelikli olarak Bushcraft disiplini temelinde, doğada yaşayabilme üzerine her türlü yöntem/uygulama ile ilgili bilgi ve teknikler beraberinde, doğada hayatı idame durumunu sağlayabilme yolunda en önemli faktör olan "Doğal Yaşam Zinciri" ni tanıma doğrultusunda Zooloji, Botanik ve Mikoloji bilim dalları başta olmak üzere, birçok doğa bilim dalı ve alt bilim dallarından da yararlanarak, bushcraft disiplini dahilinde gerekli olan teorik bilgileri akademik temelde verdiğimiz doğa bilimleri eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bilimsel geçerliliği ve doğruluğu kanıtlanmamış kulaktan dolma bilgilerle veya birkaç doğa sporları tekniği, pusula kullanma, ateş yakma, çadır kurma gibi yüzeysel anlatımlarla, birkaç bölgesel bitki/hayvan vs. bilgisi verilerek, genel anlamda ezber anlatımlarla ortaya konulan durum bushcraft eğitimidir denilemez, bushcraft eğitimi de değildir ki, tamamen insandan/teknolojiden uzak gerçek doğa ortamında hayatınızı idame ettirmek birkaç yüzeysel bilgi beraberinde sağlanabilecek kadar basit bir durum değildir. Her zaman altını çizerek belirttiğimiz gibi; Modern kampçılık branşı vb. branşları Bushcraft (Doğada Hayatı İdame Disiplini) ile karıştırmamak gerekir. Sağlıklı ve GERÇEK bushcraft eğitimi ciddi tatbiki arazi tecrübesi ve akademik bilgi aktarımı üzerine kuruludur. Bushcraft eğitiminin ciddiyetini belirleyen sınırlar, "Kişinin kendisini, kulaktan kulağa aktarılan, doğruluğu kesin olmayan, halk dili bilgilerle, deneme/yanılma yoluyla vb. bilim etiğine aykırı sistemlerle gelişigüzel çalışmalarla doğa bilimleri konusunda geliştirmesi mümkün olmadığı gibi, doğada yapacağı en küçük hatada bu durumun karşılığını hayatı ile ödeme durumuna gelebileceği aşikârdır. Doğal yaşam zinciri çok net ve keskin bir işleyiş içerisindedir ki, bu işleyiş içerisinde hata kabul etmez nüanslar yaşam döngüsünün sınırlarını belirlemektedir." anlatımı içerisinde açık bir şekilde görülmektedir. Doğada farkında olmadan yapacağınız küçük bir hata, gözden kaçıracağınız bir nüansla tüketeceğiniz yanlış bir mantar, yanlış şekilde kullanacağınız bir bitki vb. durumlar bir anda yaşamınızın sona ermesi ile sonuçlanabilir. Bundan dolayı "Bushcraft Disiplini" ni herkesin daha etraflıca irdelemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

     Kursiyer içinde bulunduğu seviye ve fazın derslik eğitimlerini tamamladıktan sonra, kendi seviyesindeki kursiyerlerden oluşturulmuş eğitim grupları ile arazi eğitimlerine geçer. Eğitim grupları içinde bulundukları seviye ve faz dahilinde bilgi/tecrübe/kondisyon üçlüsüne doğru orantılı özelliklerde arazi yapılarında, seviyelerine uygun şartlar altında, uygun yaşam alanı noktalarında kampa alınırlar. 1. Seviye kursiyeri ile 3. seviye kursiyerinin kamp şartları ile eğitime alındığı arazi yapısı/şartları arasında ciddi farklar vardır. 1. seviye kursiyer su kaynaklarına ve ulaşım yollarına birkaç km mesafedeki olanak/kaynakların daha bol olduğu arazi şartlarında kamplara alınırken, 3. seviye kursiyer yerleşkelere kilometrelerce mesafede, insanın uğramadığı,araç ulaşım yollarına kilometrelerce mesafede gerçek yaban ortamında eğitim kampına alınır.(Eğitim grupları, verimli eğitim sağlanabilmesi için minimum 5, maksimum 15 kişiden oluşur. Eğitim gruplarında 15 kişinin üstüne çıkılmamaya özellikle dikkat edilir. Sınır aşılması durumunda, eğitim verimi düşmemesi açısından gerekirse grup ikiye bölünerek iki ayrı eğitim grubu oluşturulur.). Arazi eğitimlerinin amacı, derslik eğitimlerinde alınan teorik bilginin gerçek arazi ortamında pratiğe dökülerek dağarcıkta kalıcı hale getirilmesidir. Hiçbir teorik bilgi, pratiğe dökülmediği takdirde zihinsel dağarcıkta kalıcılığını muhafaza edemez. (Kitap, video sunumları vb. görsel kaynaklardan elde edilen bilgilerin, doğa ortamında uygulanması görsel anlatımdaki kadar kolay olmamakla birlikte, özellikle işin püf noktalarının bir eğitmenden uygulamalı olarak öğrenilmesi gerekmektedir. Bu bir de doğa bilimleri dahilinde canlı türlerinin sınıflandırılması, gözlem, tür tayini gibi durumlarda çok daha keskin ve dikkat edilmesi gereken bir hal alır. Örneğin, sadece görseller üzerinden karşılaştırma yaparak bir bitki veya mantar türünü tayin ederek kullanmaya çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardan birisi olacaktır. Bu "Rus Ruleti" nden farksız bir durumdur.). Kaldı ki, bushcraft branşında pratiklik çok önemlidir. Pratiklik seviyesini yakalayabilmek için de, her fırsatta tatbiki tekrar çok önemlidir. Bushcraft arazi eğitimlerimiz kursiyerlerin içinde bulundukları seviye ve fazlar doğrultusunda sahip oldukları bilgi/tecrübe/kondisyon üçlüsüne doğru orantılı şekilde belirlenmiş en uygun arazi parkurlarında, en uygun şartlarda belirlenen en uygun kamp süresince gerçekleştirilir. (Örneğin, 1. Seviye 3. Faz kursiyeri arazi eğitim kampında konaklama yerden yüksekte hamak ve tarp sisteminde gerçekleştirilirken, 3. Seviye 3. Faz kursiyeri tamamen doğal materyallerle kendi hazırlayacağı doğal barınak sistemlerinden birisinde konaklar. 1. Seviye 3 Faz. arazi eğitimi kamplarında, kursiyerlere günlük gıda ihtiyaçlarının 2 öğünü hazır kumanya olarak sunulup kendileri bushcraft yöntemlerle hazırlamak durumunda, 1 öğünü de eğitmen gözetiminde kendileri doğadan temin etmek zorundalarken, 3. Seviye 3. Faz Kursiyeri eğitim kamplarında 10 lt. bir çanta, bir bıçak ve 2 lt. su konteyneri dışında hiçbir ekipman olmadan tüm öğünlerini eğitmen gözetiminde doğadan temin eder.)

     Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) eğitim sistemimiz genel olarak yukarıda açıklandığı şekilde içeriğe ve işleyişe sahiptir. Daha detay bilgi almak ve özel sorular için iletişim bölümü üzerinden ilgili departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitmen Eğitimleri :
     Bushcrafter eğitmen eğitimleri sınıfı ise, bushcrafter eğitimlerinin 3 seviyesini de tüm fazları ile birlikte tamamlamış, gerekli yeterliliğe sahip bushcrafter (doğada hayatı idameci) kursiyerlerin bushcraft eğitmeni olmak üzere almaları gereken "eğitmenlik eğitimi" sürecinin tamamını kapsayan eğitim sınıfıdır. (Bushcraft eğitmenlik eğitimleri için kişiye özel (tek kişilik) veya özel grup eğitim programları da uygulanabilmektedir.)
     Bu eğitim sürecinde kursiyer, zihinsel dağarcığındaki bilgileri ve tatbiki arazi tecrübelerini karşısındaki kişi veya kitleye nasıl aktarabileceği temelinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı eğitim alır. Sürecin teorik eğitimi diğer eğitim sınıflarında da olduğu gibi derslik eğitimlerinde verilirken, derslik eğitimler tamamlandıktan sonra uygulama eğitimi de arazide gerçekleştirilir. Derslik eğitimlerini başarı ile tamamlamış bushcrafter eğitmen adayı arazi eğitimini 1. Seviye 1. Faz arazi eğitiminde sorumlu eğitmeni gözlemleyerek ve asistanlığını yaparak alır. Bu süreç içerisinde sorumlu eğitmen, eğitmen adayını istediği şekilde yönlendirip, görevlendirebilirken, eğitim anlatımlarından uygun görülenleri eğitmen adayına yaptırarak adayın yeterliliği üzerine gözlem yapar. Bu ilk arazi çalışmasının sonucunda eğitmen adayının eğitim grubu üzerindeki başarı düzeyi belirlenerek, varsa hatalı/eksik yanları kendisine aktarılır. (Gerekirse ikinci bir hızlandırılmış eğitim ve telafi sürecine girilebilir.). Bu sürecin hemen ardından da, eğitmen adayı ilk uygun 1. Seviye 1. Faz eğitim gruplarından birisinin baştan sona derslik ve arazi eğitimlerinin sorumlusu atanır. Sorumlu olduğu 1. Seviye 1. Faz eğitim grubunun hem derslik hem arazi eğitimlerini sorumlu eğitmen gözetiminde gerçekleştirir. Bu eğitim sürecinin devamında yapılan değerlendirme sonucunda, eğitmen adayının "eğitmenlik" vasfı taşıdığı ve "eğitmenlik yeterliliği" onaylandığı takdirde eğitmen bushcrafter ünvanına sahip olabilmektedir. (Bu süreci bir çeşit formasyon eğitim dönemi olarak değerlendirebiliriz. Nasıl ki, eğitim fakültelerinden mezun birisi formasyon almadan atanıp görev alamıyorsa, sistemimiz dahilinde uyguladığımız bu süreç de eğitim verecek kişilerin doğru seçilmesine yönelik bir uygulamadır. Hak verilmelidir ki; "Bilmek ve bildiğini karşısındaki "kişi/kitle" ye aktarabilmek birbirinden farklı olgulardır.". Bir kişi bir veya birçok konu üzerine ciddi bilgi ve tecrübe birikimine sahip olabilir. Bu durum, bu kişinin çok iyi bir eğitmen olduğu anlamına gelmemektedir. Bilgi ve tecrübeyi karşıya aktarabilmek de ayrı bir yetenek ve özelliktir. Bu durumdan dolayı bir veya birçok konu hakkında üst düzey bilgi ve tecrübe birikimine sahip kişi eğitmenlik vasfı ve yeterliliği taşıyorsa tabii ki eğitmenlik yapabilir. Fakat çok iyi bildiği ve tecrübe sahibi olduğu alan üzerine karşısındaki "kişi/kitle"ye aktarma konusunda başarısız ise, eğitmenlik yerine "görev adamlığı" nı tercih ederek, uzman olduğu alana "görev adamı" olarak hizmet etmek çok daha faydalı bir durum açığa çıkaracaktır. Biz de kendi eğitim sistemimiz dahilinde, eğitmenlik konusunda bu hassas nüansı birincil derecede göz önünde bulundurmaktayız.

 Bushcrafter (Doğada Hayatı İdameci) Eğitmen eğitimi sistemimiz genel olarak yukarıda açıklandığı şekilde içeriğe ve işleyişe sahiptir. Daha detay bilgi almak ve özel sorular için iletişim bölümü üzerinden ilgili departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

FAALİYET SİSTEMİMİZ

     WildPeace Survival&Bushcraft Academy olarak, eğitim programlarımızın yanında düzenli faaliyet programlarımız dahilinde başta bushcraft olmak üzere, klasik kampçılık, modern kampçılık, birçok dalda doğa gözlemciliği, doğa araştırmaları, trekking, hiking, doğal yaşam uğraşları, doğal yiyecek&içecek üretimi, bitkisel tentür yapımı, doğada toplayıcılık (mantar, bitki vb.), permakültür, ahşap işleme, demircilik, deri işleme, çömlek ve toprak işleri, hasır örgü işleri, geleneksel okçuluk, okçuluk, binicilik, etnik müzik & enstrümanlar vb. birçok alanda faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.
     Akademimizde eğitim almakta olan/almış kişilerin dışında, bushcraft kamp tecrübesi edinmek isteyen, bir ön bilgi/deneyim yaşamak isteyen kişilerin talepleri doğrultusunda gruplar oluşturarak, eğitmen ve ekibimiz gözetiminde bushcraft kamp faaliyetleri beraberinde, yine benzer talepler doğrultusunda aynı şekilde yukarıda belirttiğimiz çeşitli branşlarda faaliyet programları oluşturarak faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Akademimiz sadece eğitim programları değil, çeşitli farklı branşlarda faaliyetler de yürütmektedir.

UYARI !!!

     Eğitim ve Faaliyet programlarına katılım için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, reşit olmayan katılımcıların katılım kayıtlarının yapılabilmesi için ebeveynlerinden herhangi birisinin iletişim bölümümüzdeki GSM numarası üzerinden ilgili departmanımıza ulaşması ve ön kayıt açtırması gerekmektedir. Ön kayıt ardından, ilgili departmanımız tarafından ebeveynlerden herhangi birisine e-posta yolu ile gönderilecek katılım kayıt/sağlık beyanı ve katılım izin belgesi formlarının çıktıları alınıp, doldurulup, her iki ebeveyn tarafından imzaladıktan sonra ekibimizden sorumlu kişiye teslim edilmek üzere faaliyet başlangıç tarihinde reşit olmayan katılımcının yanında bulunmak zorundadır. Eksik veya yanlış doldurulmuş formlar kesinlikle kabul edilmemekle birlikte, formlar eksiksiz doldurulmuş ve her iki ebeveyn tarafından imzalanmış olmalıdır. Aksi takdirde, 18 yaş altı bireyler hiçbir eğitim veya faaliyet programına katılamazlar.

     Eğitim veya faaliyet programlarımızda alınan görüntü kayıtları (fotoğraf veya video) kişilerin (katılımcı/kursiyer) özel hayatlarına saygı ve özel hayatın gizliliği açısından tüm eğitim/faaliyet grubundan izin alınmadan kesinlikle paylaşılmamaktadır. Aktif görev başında olan devlet dairesi yöneticileri/çalışanları, özel şirket yöneticileri/çalışanları, polis, asker vb. meslek gruplarındaki kişilerin görüntü kayıtlarında yer almaları çoğu şart altında uygun olmadığı için, bu duruma gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Şayet, eğitim/faaliyet grubunun katılımcılarının hepsi paylaşım yapılmasını onaylar ve özellikle kendileri isterlerse web sayfamız beraberinde diğer sosyal medya kanallarımızda uygun şekilde paylaşımlar yapılabilmektedir. (Söz konusu eğitim/faaliyet grubundan 1 kişi dahi paylaşımı kabul etmediği takdirde kesinlikle paylaşım yapılmamaktadır.).
Duyduk duymadık diyen kalmasın...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+