Doğal Barınak Modeli 9

Doğal Barınak Modeli Örneği

Doğal Barınak Modeli 9

     Şekilde görüldüğü gibi uygun kalınlık ve uzunluktaki ağaç dallarını çatma düzeninde bir araya getirerek, en üst noktadan paracord ip, bitki lifleri veya ağaç kökünden yaptığınız ip vb. malzeme ile sargı yöntemini kullanıp mertek görevi görecek uygun ebatlarda bir ağaç dalına sabitlemelisiniz. Her çattığınız dalı da zemine en az 20 cm saplayarak barınağın rüzgâra karşı direncini artırma önlemi almış olursunuz. Merkezde bulunan mertekten aşağı doğru, yere paralel olarak uygun uzunluk ve kalınlıktaki dallarla şekildeki gibi sargı yöntemiyle kaburgayı örmelisiniz. Oluşturduğunuz çatı kaburgasını blok halinde yosun, ağaç kabukları, sık yapraklı ağaç dalları, geniş ağaç yaprakları vb. malzemeler ile veya bunların birkaçını kombine ederek kaplayabilirsiniz. Barınağın zeminini ağaç kabukları, sık yapılı yapraklı ağaç dalları, blok yosun katmanları, demetlenmiş kuru ot blokları vb. malzemeleri kombine ederek kaplayın ve yalıtım sağlayın.