Doğal Barınak Modeli 7

Doğal Barınak Modeli Örneği

Doğal Barınak Modeli 7

     Şekilde görüldüğü gibi uygun ebatlardaki taş ve kayalarla, yeterli yükseklikte dairesel veya köşeli duvar örülür. Bu duvarın giriş kısmının hemen üstünden ölçüleri uygun ve yeterli kalınlıkta ağaç kütüğü ile mertek yerleştirilir. Mertek yerleştirilirken taş örgüye dikkat edilerek, kütüğün duvara tam oturmasına ve örgüyle kilitlenmesine dikkat etmelisiniz. Bu merteğin üzerine dik açılı şekilde, daha ince dallarla çatı kaburgası örülür. Bu kaburga dalları mertek üzerine sargı yöntemi ile sabitlenir. Oluşturduğunuz çatı kaburgasını blok halinde yosun, ağaç kabukları, sık yapraklı ağaç dalları, destelenmiş kuru ot, geniş ağaç yaprakları vb. malzemeler ile veya bunların birkaçını kombine ederek kaplayabilirsiniz. Uzun süreli kullanımlar için,örgü taşlarının ara boşluklarını kil veya çamurla (kuru otla karıştırılmış) sıvayarak duvarın sağlamlığını ve yalıtımını artırabilirsiniz