Doğal Barınak Modeli 1

Doğal Barınak Modeli Örneği

Doğal Barınak Modeli 1

     Şekil - 1 ‘de görüldüğü gibi barınağın çatı yüksekliğine göre ağaç gövdesi, uygun yükseklikte kaya, zemine çakacağınız uygun yükseklikte ağaç dalı vb. herhangi bir desteğe sargı ile sabitlenecek ana mertek üzerine, sağlı sollu uygun yapıda kısa dallar eşit aralıklarla çatılıp, mertek üzerine yine sargı yöntemi ile hepsi sabitlenir.(Çatma açısını kendiniz belirlemelisiniz. 45 ° ve üzeri açı uygundur). Çevre ve hava şartlarına göre çatı kaplama malzemenizi belirlemelisiniz. Merteğe çattığınız çatı kaburgası üzerine Şekil - 2 ’deki gibi ağaç dalları, yapraklar, kar, branda vb. birçok malzeme ile çatı oluşturabilirsiniz.