Adımız neden İngilizce ? : “WildPeace”

Adımız neden İngilizce ? : "WildPeace"


WildPeace Survival&Bushcraft Academy, Türkiye'de kurulmuş ilk Survival&Bushcraft eğitim akademisidir.

     WildPeace Survival&Bushcraft akademisi, 2012 yılından bu yana kendi alanı dahilindeki branşları hem kendi ülkesinde, hem de uluslararası dünya platformunda akademik temelde, en iyi/en doğru şekli ile bir öncü olarak tanıtmayı ve kendi ülkesi Türkiye'yi de bu bağlamda dünya ülkeleri önünde en iyi şekilde temsil etmeyi birincil derecede görev edinmiş bir akademidir.

     Uluslararası platformda da ülkemizi en iyi şekilde tanıtma yolunda, tüm dünya milletlerinin anlamını rahatlıkla anlayabileceği bir adımız olsun istedik ve adımızı tüm dünya milletlerinin ortak dili olan İngilizce karşılığı ile kullanmaya karar verdik.

" WildPeace "

     "WildPeace", İngilizce iki kelimeden oluşan tümleşik bir kelimedir. "Wild" ve "Peace" kelimelerinin birleşmesi ile tümleşik olarak kullanılan adımız " Wild : Yaban, doğa, metropol yaşantısından uzak yabani doğal yaşam alanı", "Peace : Barış, huzur" anlamlarının tümleşik hale gelmesi ile, "Doğal Yaşam Zinciri'nin birincil ana halkasının merkezi, gerçek ve en sağlıklı yaşamın süregeldiği, doğal yaşam döngüsünün en doğru, en gerçek haliyle devam ettiği, yaşam döngüsünün/canlılığın kaynağı, yaşadığımız gezegendeki yaşamın ana kaynağı olan "DOĞA" daki gerçek huzur, "Doğal Yaşam Döngüsünün İç Barışı, İç Huzuru" anlamına gelmektedir."

"WildPeace" adının akademimizle bütünleşmesi ve akıllara sadece "WildPeace Survival&Bushcraft Akademy" yi ifade eder şekilde yerleşmesi için tarafımızdan tümleşik kullanım özellikle tercih edilmiştir.