Sürüngenler (Reptilia)

Sürüngenler (Reptilia)

     Bu başlık altında Bushcraft (Doğada Hayatı İdame) branşı dahilinde, doğa ve doğal yaşam zincirini oluşturan yaşam halkalarından birisini olan "Sürüngenler (Reptilia)" grubu ile ilgili tüm detayları "Zooloji (Hayvan Bilimi)" bilim dalı, "Herpetoloji (Sürüngen ve Amfibi Bilimi)" alt bilim dalının akademik verileri ışığında kendi başlıkları altında inceleyebilirsiniz. Sitemizin tüm arşiv bölümlerinde olduğu gibi, "Sürüngenler (Reptilia)" arşivimiz de güncellenen resmi literatür kayıtlarını takiben arşivimizin ilgili bölümlerinde kayıt altına alınarak süreklilik halinde güncellenmektedir.
     Bu bölüm altında incelemelerinize başlamadan önce, yeterlilik düzeyi olarak özellikle biyoloji ve taksonomi temel seviye eğitiminiz/bilginiz yoksa, "Hayvanlar Alemi Genel Bilgiler" tabı altındaki genel bilgilendirme bölümümüz içeriğinde yer alan önemli bilgilendirmeleri okuyunuz. İlgili başlık altındaki temel seviye bilgilendirmeler, arşivimiz dahilinde sunduğumuz akademik verilerin tarafınızdan daha rahat anlaşılabilmesini sağlayacaktır.
Buraya tıklayarak "Hayvanlar Alemi Genel Bilgiler" konularını ilgili arşiv bölümümüz altında inceleyebilirsiniz.